Salmon Ponzu Sashimi

salmon, sesame, ponzu.

Price

KWD 3.5

1

An ORA Original logo

An ORA Original